Støtt saken – gi håp til dem som venter

Det står over 450 pasienter på venteliste for et nytt organ i Norge. Vårt mål er at alle som trenger det skal få et organ. Med ditt bidrag jobber vi for alle som venter.

Bli fastgiver – redd liv!

Andre måter å støtte oss på


Nøkkeltall for innsamling

Innsamlingsprosent

Administrasjonsprosent

Formålsprosent

86 % av innsamlede midler går til Stiftelsen Organdonasjon sitt arbeid rettet mot befolkningen. Vi jobber for at befolkningen skal bli trygge på organdonasjon, og velge et ja som redder liv. Dette gjør vi gjennom produksjon og distribusjon av Donorkort™, kampanjer, undervisning på skoler, samarbeid med journalister, historieformidlere, foredrag for bedrifter og foreninger, organisering av frivillige, standarrangementer og andre aktiviteter. Med din gave jobber vi for alle som venter på et nytt livreddende organ.

Tallene er basert på et gjennomsnitt av de siste 5 årene. Les mer om nøkkeltall på Innsamlingskontrollens hjemmesider.


Godkjent av Innsamlingskontrollen

Stiftelsen Organdonasjon er godkjent av Innsamlingskontrollen. Dette innebærer at vi er forpliktet til å underlegge oss ekstern kontroll og følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling.