Om oss

Vårt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjør vi ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

Vår visjon er at alle som trenger det skal få et organ.

Vi er pådrivere overfor helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv.

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner.

Her finner du Årsberetningen for 2018

Stiftelsen Organdonasjons vedtekter

Bak stiftelsen står

  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) representert ved interessegruppen LHL transplantert
  • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
  • Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
  • Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)
  • Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)