Hvor mange venter på et nytt organ?

Til enhver tid står det mellom 400 og 500 pasienter på venteliste i Norge. Dessverre er det ikke mange nok organer for å dekke behovet – som blir stadig større. Fremdeles dør pasienter mens de venter.

Se oppdaterte ventelistetall her.