Kan legene fjerne organer fra en avdød for transplantasjon uten at avdødes vilje er kjent, eller tillatelse fra pårørende?

Nei. Pårørende blir alltid spurt om de kjenner den avdødes holdning til donasjon. Hvis holdningen til avdøde er kjent, enten muntlig eller skriftlig, er det denne som skal legges til grunn. Hvis man ikke finner Donorkort™, og ikke kommer i kontakt med de nærmeste, vil donasjon ikke finne sted.