Hvorfor bli organdonor?

1. Organdonasjon redder liv!

I Norge står det til enhver tid nærmere mellom 400 og 500 mennesker på venteliste for et nytt, livreddende organ. Organdonasjon er for mange eneste utvei fra en dødelig sykdom. Over 12.000 nordmenn har siden oppstarten i 1969 overlevd, eller fått et bedre liv takket være denne behandlingsformen. En donor kan redde opptil syv liv.

2. Ingen får, hvis ingen gir

Ville du takket ja til et nytt organ hvis det kunne redde livet ditt? Organdonasjon er basert på frivillighet og altruisme. Ordningen vil ikke fungere hvis ingen sier ja. Det er tre ganger større sjanse for at du vil trenge et nytt livreddende organ, enn at du selv donerer organer. Hvis organtransplantasjon skal fortsette å være et behandlingstilbud, er det viktig at så mange som mulig tar et aktivt standpunkt til om de vil gi.

3. La familien slippe å måtte ta avgjørelsen på dine vegne

Hvert år opplever mange å miste et familiemedlem. Blir organdonasjon aktuelt, vil legen spørre de pårørende om hva den avdøde ønsket. Vet man ikke dette, er det opp til de pårørende å ta avgjørelsen om organdonasjon. Det er noe mange familier synes er vanskelig å ta stilling til der og da. Derfor er det viktig at du informerer dine nærmeste mens du lever, så de slipper å ta avgjørelsen for deg.