Hvilke organer er det størst behov for?

Behovet er størst for nyrer. Deretter lever, hjerte, lunger og bukspyttkjertel. Til enhver tid står det rundt 400-500 pasienter på venteliste for et nytt livreddende organ.

Så mange organer transplanteres det omtrentlig per år:

  • Nyre: Mellom 250 og 300
  • Lunge: Rundt 40 – 50
  • Lever: Rundt 100
  • Hjerte: Rundt 60-70

Se statistikk for oppdaterte ventelistetall