Kan røykere bli organdonorer?

Ja. Selv om lungene ikke nødvendigvis vil kunne doneres, er det flere andre organer som kan være egnet.