Kan de pårørende til en organgiver få vite hvem som har fått organene?

Nei. Både donor og mottaker har krav på full anonymitet. De pårørende vil få vite hvilke organer som er benyttet, om transplantasjonen var vellykket, og i blant også alder og kjønn på mottaker.

Årsaken til at det praktiseres anonymitet, er at kobling mellom mottaker og givers familie kan føre til vanskelige situasjoner. Partene kan ha ulik motivasjon. Mottaker har ofte et ønske om å uttrykke takknemlighet og fortsette sitt liv, mens donors pårørende kanskje vil bygge opp en livslang relasjon til mottaker som en trøst for sitt savn. Dette kan bli problematisk for begge parter.

Av den grunn anbefaler OUS Rikshospitalet og Stiftelsen Organdonasjon at transplanterte, eller pårørende til organdonorer, ikke går ut med nøyaktig tidspunkt for transplantasjon, eller donasjon offentlig. Årstid og årstall er ok.