Jeg har fått en sms om at jeg er pårørende til en organdonor. Hva innebærer det?

Det betyr at en du er i familie med, eller har en relasjon til, har fylt ut Donorkort™ som app, eller i kjernejournalen, og ført opp deg som én av to pårørende. Dette innebærer at du kan bli bedt om å bekrefte vedkommendes positive standpunkt til organdonasjon, hvis spørsmålet noen gang skulle bli aktuelt på et sykehus. Legene vil alltid forsikre seg om at den avdøde ønsket å donere sine organer, før en donasjon finner sted.

Rollen har ingen andre praktiske eller juridiske implikasjoner for deg. Hvis du ikke kjenner personen du har mottatt meldingen fra, trenger du ikke å gjøre noe annet enn å slette meldingen. Da har avsender tastet inn feil nummer.