Hvilken oppfølging får de pårørende som har gitt tillatelse til donasjon?

Det er vanlig praksis at pårørende mottar et brev med takk for at de stilte seg positive til organdonasjon på vegne av avdøde. De pårørende kan få vite hvilke organer som ble transplantert og hvor mange liv som ble reddet. Det vil ikke foreligge personalia til mottakerne, av anonymitetshensyn. Flere sykehus inviterer også til ettersamtale. I tillegg arrangeres det sammenkomst for pårørende i enkelte helseregioner med jevne mellomrom.

Gå til ressursside for pårørende til organdonorer