Fond til forskning og fagutvikling

Vi ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle vår visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Vi tilbyr derfor forskningsmidler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og fremme forskning og utvikling.

Prosjekter vi ønsker å støtte

Prosjektets tema/ problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, for eksempel:

  • Medisinsk – bedre tilgang på organer, utvikling av kunstige organer, bedre kvalitet på donororganer
  • Befolkningens holdninger – hvorfor noen velger å si nei, hvorfor noen ikke deler sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon, holdninger hos ikke vestlige innvandrere
  • Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende
  • Utdanning/skolering innen tema organdonasjon – fagpersonell, andre

Alle prosjekter der det er relevant, skal inkludere brukermedvirkning.

Beløp til utdeling

For 2020 har vi satt av kr 280 000,- til fondet. Forskningsfondet vil ikke kunne dekke større prosjekter og forskerstillinger, men vil kunne bidra med en andel. Et kvalifisert fagråd vil velge ut relevante prosjekter.

Slik søker du

Send utfylt søknadsskjema til post@organdonasjon.no

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Anniken B. Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig